MENÚ

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de l’Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya. Queda així prohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquesta web sense el consentiment del seu propietari. En cas de manipulació extracció d’arxius del web, ja siguin fotografies o textes, comportarà que el seu propietari emprengui les accions legals que corresponguin.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts sense el consentiment exprés del seu propietari i el seu autor.

L’Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Titular del web: Associació d’Estacions Nàutiques de Catalunya
CIF: G-43.731.793
Càmping La Corona – Mas Clariana s/n | 43850 Cambrils
Tel. (+34) 930 011 611
info@encatalunya.cat

Contacta

Estacions Nàutiques Catalunya

Ass. Estacions Nàutiques de Catalunya
Parc de Garbí, s/n
43540 La Ràpita - Delta de l'Ebre
930 011 611